informacja o dostępności poprzedniej wersji biuletynu

Witamy w Biuletynie Informacji Publicznej 
Urzędu Miasta Mikołów

UM

Urząd Miasta Mikołowa
Rynek 16, 43-190 Mikołów
tel.: (32) 324 85 00
fax: (32) 324 84 00
e-mail:um@mikolow.eu              

Urząd Miasta           
NIP: 635-10-02-915                                        
REGON: 000527227                                   
NUTS (NTS): 5.24.33.08.02.1
 
Gmina Mikołów
NIP: 635-18-05-347
REGON: 276257630  

Nr konta bankowego do wpłat, opłat:
Mikołowski Bank Spółdzielczy
w Mikołowie

87  8436 0003 0000 0000 0071 032

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Mikołowski Bank Spółdzielczy 
w Mikołowie
29 8436 0003 0000 0000 0071 0787 

godziny urzędowania:
poniedziałek od 730 do 1700o
od wtorku do piątku od 730 do 1530
Biuro Podawcze

Rynek 16, pok. nr 1, 43-190 Mikołów
tel.: (32) 324 85 01, 324 84 02
e-mail: um@mikolow.eu

godziny urzędowania:
poniedziałek od 730 do 1700
od wtorku do piątku od 730 do 1530

Biuro Burmistrzów

Rynek 16, 43-190 Mikołów
pok. nr 35 - Sekretariat Burmistrza,
tel. (32) 324 85 05
pok. nr 38 - Sekretariat Zastępców Burmistrza, tel. (32) 324 85 08
e-mail: seo2@mikolow.eu

godziny urzędowania:
poniedziałek od 730 do 1700
od wtorku do piątku od 730 do 1530

Urząd Stanu Cywilnego

ul. Karola Miarki 15 (budynek Białego Domku)
pok. nr 5, 8, 43-190 Mikołów
tel.: (32) 324 84 51, 226 20 13
e-mail: usc@mikolow.eu

godziny urzędowania:
poniedziałek od 730 do 1700
od wtorku do piątku od 730 do 1530
sobota od 800 do 1200 (dyżur w sprawie zgonów)

Referat Spraw Obywatelskich

(DOWODY, MELDUNKI)
ul. Karola Miarki 15 (budynek Białego Domku)
tel.: (32) 324 84 56 do 58, 
e-mail: boo1@mikolow.eu
Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej 
ul. Karola Miarki 15 (budynek Białego Domku)
tel.: (32) 324 84 53 do 54, 
e-mail: boo2@mikolow.eu 

godziny urzędowania:
poniedziałek od 730 do 1700
od wtorku do piątku od 730 do 1530

Straż Miejska

ul. Karola Miarki 16, 43-190 Mikołów
tel. (32) 226 02 91, 324 85 55
tel. alarmowy: 986
e-mail: bsm@mikolow.eu

godziny urzędowania:
od poniedziałku do piątku od 600 do 2200